UITNODIGING lezing auteur John Brosens 18-11-2023

Partizanen aan de Schelde, John Brosens | 9789401917513 | Boeken

Zaterdag 18 november Lezing door auteur John Brosens Hij neemt u mee terug in de tijd aan de hand van zijn boek ‘Partizanen aan de Schelde’. Het verhaal speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog over het verzet in Vlissingen en begint bij de overval van het distributiekantoor in Sint Laurens.

Aanvang: 11.00 uur
Toegang: € 12,– inclusief consumptie
Reserveren 0118 625284

U bent van harte welkom!

Addy Nieuwenhuize-Harting
Boerderijgalerie de Osseberg
Singelweg 11 bij Sint laurens
4364 LA Grijpskerke

Partizanen aan de Schelde

Het waargebeurde verhaal van het verzet in Vlissingen…

Over het verzet in Vlissingen tijdens de Tweede Wereldoorlog is weinig bekend. De mensen die erbij betrokken waren, gingen zorgvuldig te werk. ‘Wij zochten ernstige mannen en wij meden avonturiers.’ Iedereen had een schuilnaam. Er werden geen foto’s gemaakt.

Kaashandelaar Willem Poppe en koster Frans van Sabben, twee sleutelfiguren van de Vlissingse illegaliteit, deden er ook na de bevrijding in 1944 het zwijgen toe. Daardoor deden vanaf de jaren vijftig allerlei verhalen de ronde in de stad, veelal gebaseerd op aannames, zelfverklaard heldendom en aangedikte avonturen van familieleden.

In samenwerking met de Stichting Oorlogsverleden Vlissingen ontrafelde John Brosens de ware gang van zaken. Hij sprak met de nazaten van Poppe en Van Sabben en reconstrueerde de geschiedenis van het verzet in Vlissingen aan de hand van interviews, originele documenten en niet eerder gepubliceerd materiaal. Het resultaat is een spannend en waargebeurd relaas over moed, angst en intriges in de stad aan de Westerschelde die na de bevrijding vooral uit ruïnes bestond.

Schrijver: John Brosens
Eerste uitgave: 2021
ISBN/EAN: 9789401917513
Ebook: 9789401917520
Uitgever: Omniboek

Aan het eind van 1943 werd een aantal ambtenaren van de distributiedienst van Sint Laurens, onder wie Willemse, aangewezen voor Arbeitseinsatz in Duitsland. Dat was voor hen aanleiding onder te duiken. Willemse beraamde toen het plan om het distributiekantoor van Sint Laurens leeg te halen. De distributiebonnen zouden dan beschikbaar komen voor onderduikers, die langs ‘normale’ weg daar niet meer over konden beschikken. De ‘kraak’ vond plaats op 29 december 1943. Er was een rijke buit, die voor het goede doel beschikbaar kwam. Willemse dook onder en verliet de provincie om elders voor Trouw te gaan werken. Hij had het werk op Walcheren aan mij overgedragen. Dat hield het vervoer en de verspreiding van het blad, het contact met de drukker en het onderduikwerk in.

Bron: J.P. van Alten in: De Wete, 2001

Lees meer over deze en andere acties in het onderdeel LKP

Na de April-Meistakingen in 1943 nam de anti-Duitse stemming sterk toe en daarmee de bereidheid ondergrondse activiteiten te ontplooien. Het aantal clandestiene bladen breidde zich uit, ondanks de scherpe repressie; ruim zevenhonderd mensen vonden door hun werk voor de illegale pers de dood. De ondergrondse pers verspreidde niet alleen illegale kranten, maar ook grote hoeveelheden brochures, pamfletten, gedichten, spotprenten en tekeningen. In het zicht van de geallieerde overwinning kregen illegale organisaties een massaal karakter en werd het verzet steeds gewelddadiger. Bevolkingsregisters en arbeidsbureaus werden opgeblazen, terwijl er honderden Duitsers, NSB’ers en verraders in de laatste oorlogsmaanden geliquideerd werden. Op verzoek van de Nederlandse regering in Londen hadden de grootste verzetsorganisaties (LKP, Raad van Verzet en Ordedienst) zich verenigd in de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Door achterdocht en afgunst kwam het echter niet tot een gezamenlijk optreden en bleef het bij individuele acties van de afzonderlijkegroepen.

Bron: Archievenwo2.nl

Het distributiekantoor aan de Noordweg A15 te Sint-Laurens. Het pand werd in 1914 gebouwd als hulppostkantoor door aannemer C. Roose, maar is al jaren geleden gevallen onder de slopershamer. Op het huidige adres (Noordweg 467) bevindt zich nu Garage Sturm autodealer annex garage.

(foto Frans Volmer)