TABERNAKEL, tent van ontmoeting

Tabernakel

Tijdens de expositie Lechaim zal er in de Osseberg een model van de Tabernakel opgesteld staan, het draagbare Heiligdom dat het middelpunt was van de eredienst van het Hebreeuwse volk na de uittocht in Egypte.

Het verhaal staat uitgebreid beschreven in de Tora, de vijf eerste Bijbelboeken van het Oude Testament.

Dit model werd in de dertiger jaren van de vorige eeuw gemaakt door Roelof Pieter – Timmerman.

Ada de Lange -Timmerman, dochter van de maker, zal op vrijdagmiddag 5, 12, 19, 26 juli en 2 augustus vanaf 14.00 uur

aan de hand van de begeleidende teksten een toelichting geven.